Tillitsverv

Tillitsverv valgt på årsmøte 21. februar 2023:

STYRET
Idun Fridtun, konstituert leder
Magnar Tessem, nestleder
Astrid Bræck Simonsen, sekretær
Øystein Onsrud, kasserer
Ida Merete Pettersen Johansen, vara

MUSIKKUTVALGET
Valborg Andersen, leder
Oddvar Tessem
Unn Onsrud
Toril Sveberg

PR-KOMITE
Nathalie K. Bremnes, leder
Tor Olav Lund
Terje Lillevik Skundberg
Randi Smelien

TILTAKSKOMITE
Hildegunn Tronsli, leder
Olav Sletten
Sigrid J. Langsjøvold
Mari Kjos

VALGKOMITE
Kari Korpberget
Sissel Bakaas
Morten Houmb

REVISORER
Harald Solberg
Johan Ingvar Flaa