Tillitsverv

Tillitsverv valgt på årsmøte 26. februar 2019

STYRET
Sigrid Johanne Langsjøvold, leder
Magnar Tessem, nestleder
Astrid Bræck Simonsen, sekretær
Johan Ingvar Flaa, kasserer
Ida Merete Pettersen Johansen, 1. vara
Randi Brendbekken, 2. vara

MUSIKKUTVALGET
Tordis Moen Bakke, leder
Bjørn Huldal
Ingri Fjestad
Marius Grønstad Andrå
Finn Rune Fagerhaug, vara

TILTAKSKOMITE
Mari Kjos, leder
Anne Grethe Kjelling
Bente Kristiansen
Erik Alfei
Olav Sletten, vara

PR-KOMITE
Ole Petter Solheim, leder
Paula Bjertnes, presseansvarlig
Idun Fridtun, sponsoransvarlig
Elisabeth A. Berg, sosiale media og radio
Tor Olav Lund, vara

REVISORER
Marie Amb Kvarberg
Harald Solberg

VALGKOMITE
Anne Katrine Bjørgen
Kristin Viken
Randi K. Gjermshus