Tillitsverv

Tillitsverv valgt på årsmøte 13. mars 2018

STYRET
Sigrid Johanne Langsjøvold, leder
Magnar Tessem, nestleder
Astrid Bræck Simonsen, sekretær
Johan Ingvar Flaa, kasserer
Morten Houmb, 1. vara
Ida Merete Pettersen Johansen, 2. vara

MUSIKKUTVALGET
Trond Fredriksen, leder
Bjørn Huldal
Ingri Fjestad
Tordis Moen Bakke
Finn Rune Fagerhaug, vara

TILTAKSKOMITE
Paula Bjertnes, leder
Gunnar Sørensen
Mari Kjos
Bente Kristiansen
Kari Bjørkli, vara

PR-KOMITE
Ole Petter Solheim, leder
Karen Margrete Hansen
Elisabeth A. Berg
Hanne Bjørndal
Tor Olav Lund, vara

REVISORER
Marie Amb Kvarberg
Harald Solberg

VALGKOMITE
Anne Katrine Bjørgen
Kristin Viken
Randi K. Gjermshus