Solheimkoret 50 korår i 2018!


Se mer fra Jubileumskonserten 3. mars.