Solheimkoret 50 år!

Aller først vil jeg gratulerer Solheimkoret med jubileet! Jeg tør påstå at koret framstår som en vital 50 åring, med solid historisk forankring og blikket vendt framover.

Sigrid J. Langsjøvold, leder i Solheimkoret 2017.
Sigrid J. Langsjøvold, leder i Solheimkoret 2017.

Det er mange som har bidratt til å skape Solheimkoret slik vi framstår i dag. Vi står på skuldrene til de som har stått her før oss. Koret har utviklet seg fra en tidlig start som mannskor i Solheim krets, via Solheim sangforening, videre som Solheim blandakor og i dag står vi her som SOLHEIMKORET! Vi ville ikke vært det samme koret uten denne historien. Dagens Solheimkor er ­utvilsomt et resultat av arbeidet, ressursene og sanggleden ­generasjonene før oss har investert i sangerfellesskapet.

Solheimkoret er et produkt av samspillet mellom enkelt­sangerne og dirigenten. Vi har vært så heldige å få utvikle oss sammen med Inger-Pernille, kalt Nille blant sangere og venner, i 33 år! Jeg tør påstå at vi har et symbiotisk forhold der begge parter lever i nær avhengighet av hverandre. Solheimkoret ville ikke vært det samme koret uten Nille, og Nille ville antakelig ikke vært den dirigenten hun er uten Solheimkoret. Koret er utrolig takknemlig for all tid og energi du har investert i oss, Nille!

Hva får et kor til å bestå i 50 år? Det kan være mange svar på dette, men for Solheimkoret tror jeg det handler om at vi tar vare på våre felles kjerneverdier:

Sangglede – Gleden ved å synge er nok årsaken til at enkelt­mennesket velger å bli med i koret, og når vi synger sammen,
er jeg er ganske sikker på at sanggleden synes utad også.

Samhold – Vi har et unikt samhold i Solheimkoret og står sammen både i gleder og sorger. Det er liten tvil om at et godt sosialt miljø er viktig for å skape trygghet ­enkelt­medlemmene imellom og mellom sangerne og dirigenten. Det å tørre å by på seg sjøl og bli møtt med åpenhet og velvilje er viktig for at den enkelte skal kunne utvikle seg til en trygg og god sanger.

Kvalitet – Koret ønsker å framstå med kvalitet og vi jobber jevnt og trutt med både i innhold og framførelse.

Allsidighet – Solheimkoret har gjennom årenes løp vært innom mange ulike sjangere og det har vi tenkt å fortsette med. Vi ­mener det er med på å utvikle oss som kor.

Ambisjoner – Solheimkoret har ambisjoner om å være ett av de beste blandakora i innlandet.