Punktum er satt i prosjektet Prøysen i KOR

Etter nær tre års arbeid har Solheimkoret satt punktum for prosjektet Prøysen i KOR.

«Prosjektet har i aller høyeste grad nådd de mål som ble satt», sier dirigent og initiativtaker Inger-Pernille Stramrud (Nille). «Vi lyktes med å starte jubileumsåret allerede i 2013 og vi fikk rettet søkelyset mot Prøysens forfatterskap.  Prosjektet har generert en bred produksjon av spennende og utfordrende korarrangement av Prøysens verker, og vi har fått arrangørene av kormusikk fram i lyset som betydningsfulle kunstnere» utdyper Nille.

Solheimkoret avslutter "Prøysen i kor" etter over to års arbeid.

Koret har i høy grad utviklet seg både musikalsk og organisatorisk. De 15 arrangementene bød på store utfordringer teknisk og musikalsk – det er lagt ned et enormt arbeid i innøving som har gitt Solheimkoret et sprang framover kvalitetsmessig.

Prosjektet har vært styrt av Eli Skjeseth (leder), Johan Ingvar Flaa og Inger-Pernille. Sammen med mange gode hjelpere både i og utenfor koret, har de holdt tak i løse tråder og tatt ned høye baller.

Solheimkoret vil benytte anledningen til å takke Ringsaker kommune for at dere trodde på oss og at det ble bevilget midler til prosjektet. Uten denne støtten hadde vi aldri turt å dra i gang prosjektet.  Vi benytter også anledningen til å takke alle andre samarbeidsparter gjennom disse tre spennende og krevende årene!

Nå er det satt endelige punktum for prosjektet. Hele sluttrapporten kan du lese her: Sluttrapport for prosjektet Prøysen i KOR_Solheimkoret.