På reisefot til York våren 2017

Solheimkoret i The Guildhall i York sammen med Lord Mayor, Cllr Barbara Boyce, Yorks kvinnelige borgermester.
Solheimkoret i The Guildhall i York sammen med Lord Mayor, Cllr Barbara Boyce, Yorks kvinnelige borgermester.
Her varmer soparaner og alter opp Church of St. Olave med «Bring me little water Sylvi».
Her varmer soparaner og alter opp Church of St. Olave med «Bring me little water Sylvi».
Kirken huser mye av Yorks vikingfortid og er tilegnet Olav den Hellige.
Kirken huser mye av Yorks vikingfortid og er tilegnet Olav den Hellige som angrep London med båt i 1009, og ble katolsk helgen etter at han konverterte til kristendommen. Det var en spesiell opplevelse å få synge i så historiske omgivelser. Solheimkoret deltok med flere sanger under søndagsmessen.