Konsert i Vang kirke 24. januar 2021

Solheimkoret og Sagatun Brukerstyrt Senters konsert i Vang kirke lørdag 31. oktober, i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse 2020, måtte dessverre avlyses pga Covid-19. Nå satser vi alt på å ha samme konsert i Vang kirke 24. januar 2021.

Du er finSolheimkoret og Sagatun Brukerstyrt Senter (se info under) ønsket et samarbeid, og etablerte dette i april 2019. Gjennom sang og musikk vil prosjektet gi deltakere fra Sagatun mulighet for mestring og anerkjennelse.

Kun 200 billetter, du kan forhåndskjøpe her.

Publikum vil se hvordan sang og musikk kan bidra positivt i psykisk helse og i samspill med andre.

Deltakere fra koret vil kunne lære mye om hvordan en kan bidra til bedring i andre folks liv, og berike egen og publikums hverdag – til alles beste.

Prosjektet har som intensjon å: 

  • Legge til rette for personlig vekst gjennom mestring, musikalsk utvikling, læring og kreativ utfoldelse.
  • Legge til rette for tilhørighet og gode opplevelser sammen med andre, gjennom et trygt miljø, nye relasjoner og gjennom å skape en forestilling i fellesskap.
  • Anerkjenne og inkludere mennesker med ulike utfordringer tilknyttet psykisk helse gjennom å bygge broer mellom tilrettelagte tiltak og det frivillige kulturliv.
  • Bygge ned fordommer og stigma, gjennom å vise frem ressursene hos mennesker som ofte møter motstand i samfunnet.

Visjon: «Bruke sang og musikk som arena for deltakelse, mestring og anerkjennelse»

Det er med stor sangglede og et kjempebra program vi ønsker deg velkommen til Vang kirke lørdag 31. desember kl. 19.00!

Følg med på denne siden, og Facebook, for oppdatering og flere detaljer om programmet fremover. Hjertelig velkommen!

Sagatun Brukerstyrt Senter er en møteplass for brukere og fagfolk. Tilbudet er åpent for alle, og er rusfritt. Senteret gir tilbud om sosialt fellesskap, aktiviteter, arbeidstrening, kurs- og kompetanseheving samt selvstyrking mm. Dette for personer som har utfordringer innenfor rus- og psykisk helse.
Se Sagatun Brukerstyrt Senters hjemmeside.