Om Solheimkoret

Solheimkoret er et aktivt blanda kor, med stort repertoar. Alt i fra klassisk musikk, viser, folkemusikk til popmusikk og musicals. Vi vet at trivselen innad i koret alltid gjenspeiles i det som publikum opplever på konsertene våre.

Gleden av å synge, musisere og nå felles mål, er limet i koret.

Ønsker du å synge med oss kan du kontakte oss på vår Facebook-side, eller ring vår flotte dirigent Nille på telefon 994 08 898.