2002–2018

Klar for de 50 neste!

Landkjenning Ringsaker kirke2005
«Landkjenning». Konsert i sam­arbeid med operasanger Espen Fegran. Musikk av bla. Edvard Grieg. Konserter i Ringsaker kirke og Vang kirke. Foto: Ivar Bae, Ringsaker Blad

 

Prøysenhus og grunnstein2014
Prøysen-året, også for Solheimkoret! I god tradisjon med avduking av Prøysenmonument ved 75-årsjubileet i 1989, og åpning av Prøysenhuset i 1997, deltok vi på nedleggelse av grunnstein til det nye Prøysen­huset i 2013 og åpning i 2014.

Jubileumsåret begynte med tre konserter sammen med Eau de Vill i Teatersalen i Brumunddal; «Prøysen i 100!», etterfulgt av Prøysen-CD, og ble avrundet med to finalekonserter i Prøysenhuset med kåring av vinner av arrangørkonkurransen. Prøysenhus og grunnstein 16 m statsministeren. Foto: HA.

 

Ringsakergallaen 20152015
På årets Ringsakergalla fikk Solheimkoret prisen for årets Prøysenformidler på Ringsakergallaen. Leder og dirigent mottar prisen. Foto: Hanne Marte Torpen, HA.

 

1968–1980 | 1981–2001