1981–2001

Inn i et nytt århundre…

1985
Korets 6. dirigent ga seg til våren og styret satset på Toneheimeleven Inger Pernille Stramrud. Vår alles Nille, var ikke i besittelse av førerkort, men ble skysset til og fra øvelser. Seinere har Nille kjørt selv i mange år og er fortsatt, av korets medlemmer, en beundret dirigent. Foto: Evald Kr. Langsjøvold

 

Østover med Lystrup

1986
JULESAMARBEID: Kontakten mellom Randi O. Aasen, Inger-Pernille Stramrud og Rita Sveen fra Solheimkoret, Geirr Lystrup og Moskva Balalaika Quartet må foreløpig skje på telefon. I desember møtes de til Lystrups julefortelling «Stjerna fra Øst». Foto: May Sissel Andersen

Norge rundt Marie Kvarberg1986
I et langt korliv har koret vært innom mange ulike arrangement: Cabareter fra 1986 og i 10 år framover, Nordisk-baltisk korfestival fra 1997, Vindens Hjul fra 1999, Stjerna fra Øst fra 2001. Foto: Marie Kvarberg

"Popcorn"  på Tingvang1999
Solheim «Popcorn» på Tingvang, poplåter med band og solister fra koret. Tre fullsatte konserter, til og med betalende tilhørere på generalprøva. Foto: Ringsaker blad.

Treningsleir før "Syng med oss" i Bergen.

2001
SFørste gang av totalt to, på sangkonkurransen «Syng med oss» i Bergen. Vi endte på 4. plass i blandakor klasse B. Foto: Trond Lillebo.

1968–1980 | 2002–2018