1968–1980

De første årene…

Solheim blandede på stevne1968
Oppstart 23. februar på Solheim skole. Dirigent: Jostein Solbakken. Koret startet som et utspring fra Solheim Mannskor, som ble lagt ned ­desember -67. Første året ble 40 sangere ­registrert og gjennom­snittsalderen var under 40 år. Foto: familien Amb

 

Solheim blanda kor
1969
Solheim Sangforening deltok på sangerstevne på Nes. Koret stilte i nytt korantrekk. Foto: Ringsaker Blad

Sang- og musikkstevne Nes 1969

 

Sangerfest i Solheim1969 –
I mange år framover var det lokale kultur­livet enerådende i kirker og forsamlings­hus før- og under jula. Solheimkoret har deltatt på alle typer julearrangement, fra Luciasang, julekonserter, og synge og spille julen inn. Faksimile: Ringsaker Blad

Solheimkorets fane1975
Koret fikk sin første fane, og byttet samtidig navn til Solheim Blandede kor. Fanen ble inviet 17. mai på Solheim skole. Foto: Valborg Andersen

17. mai Solheimkoret på Solheim skole

1968-83
Koret deltok på alle 17. mai-feiringer på Solheim skole i perioden 1968-83. I tillegg stilte vi ved mange ulike arrangement på skolen.
Foto: Kjell Thomassen.

17. mai damer
17. mai m fane Halvor

 

1981–2001 | 2002–2018